Kontaktuppgifter för Gullnäsgården

Lisa Danåsen Wikström

0046-(0)8 716 01 06, oftast telefonsvarare, ej aktuell sommartid

0046-(0)739 843815, säkrast kvällar och helger

Huvudbyggnaden sommartid

0046-(0)526 25008

Mail: info@gullnas.se

Besöksadress: Gullnäsgården 1, 452 96 Strömstad.

Postadress: Skoglundsv. 44, 131 42 Nacka.